CO2-Prestatieladder

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid gaan wij bewust om met onze leefomgeving. Niet alleen door duurzame producten te realiseren, maar ook in onze werkwijze als onderneming. Een belangrijke doelstelling is om het elektra- en brandstofverbruik actief te beperken. Fossiele brandstoffen zijn eindig en moeten spaarzaam worden gebruikt of vervangen door duurzame energie. Ook moet energie efficiënter worden benut. Het continue streven naar verdere optimalisatie van het energieverbruik staat dan ook hoog in ons vaandel.

CO2 managementplan - 2016
CO2-Bewust Certificaat

Wat willen wij bereiken?
 

Preventie en reductie van afval
Op alle bouwplaatsen van ERA Contour streven we naar preventie en reductie van afval door "afvalbeperkt" te ontwerpen en in te kopen. We werken zoveel mogelijk met hernieuwbare en bestaande grondstoffen. Voor het resterende afval streven we naar een verbetering van het scheidingspercentage.

Reduceren elektraverbruik
ERA Contour streeft in haar bedrijfsproces naar het continue reduceren van het energieverbruik door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen op zowel kantoor als onze bouwplaatsen.

Reduceren brandstofgebruik
ERA Contour streeft naar een zo zuinig mogelijk wagenpark en besparing op brandstofgebruik.

Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten
Voor onze klanten ontwikkelen wij producten met een laag energieverbruik en een hoge mate van duurzaamheid.

Zowel eigen medewerkers als onze co-makers betrekken we actief hierin door middel van samenwerking, voorlichting en instructie. ERA Contour heeft het vertrouwen dat al haar medewerkers zich conformeren aan het beleid en daarmee de doelstellingen halen.

Reductiedoelstellingen

ERA Contour heeft de volgende reductiedoelstellingen tot en met 2018 (referentiejaar 2015):

Totaal scope 1 en 2-/- 2,6% CO2 uitstoot
Scope 1-/- 2,5% CO2 uitstoot
Gasverbruik vestigingen-/- 12,0% CO2 uitstoot
Leasewagenpark-/- 3,0% CO2 uitstoot
Scope 2-/- 3,0% CO2 uitstoot
Elektraverbruik vestigingen-/- 3,0% verbruik kWh
Zakelijke km's met privé-auto's-/- 3,0% CO2 uitstoot

CO2 reductiedoelstellingen - 2016

Mogelijkheden voor individuele bijdrage

Onze medewerkers vragen wij om een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Aangezien het grootste deel van onze emissie veroorzaakt wordt door transport van personen, liggen er op het vlak van rijgedrag de meeste mogelijkheden. Zo stimuleren wij het volgende:

  • Zorgen voor de juiste bandenspanning van de auto
  • Energiebewust autorijden (Het Nieuwe Rijden)
  • Carpoolen waar mogelijk
  • Centraal gelegen vergaderlocaties kiezen of video-conference

Informatie huidig energiegebruik en trends

Het huidig verbruik, trends en footprint zijn terug te vinden in ons emissie inventaris rapport.

emissie inventarisrapport - 2015
emissie inventaris - 2016.1

Sector- en keteninitiatieven

ERA Contour neemt onder andere deel aan deze sector- en keteninitiatieven: